Telefón

Realitná a znalecká činnosť

Vyhľadávanie

V ponuke je 5 nehnuteľností.

Etický kódex

Tento etický kódex predstavuje spoločenské pravidla, štandardy a postupy, ktoré umožňujú efektívne fungovanie realitnej kancelárie na území celého Slovenska. Etický kódex určuje spoločné pravidlá, štandardy a postupy, ktoré umožňujú a prehlbujú fungovanie realitnej kancelárie tak, aby boli klientom poskytované profesionálne, komplexné a spoľahlivé realitné služby.

Reality Komplet s.r.o. vždy poskytuje svoje služby s odbornou, profesionálnou a individuálnou starostlivosťou, v súlade s právnymi predpismi, obchodnou etikou a dobrými mravmi, tak aby klienti realitnej kancelárie neboli uvedení do omylu a neutrpeli žiadnu majetkovú a nemajetkovú ujmu.

Reality Komplet s.r.o. nesmie ponúkať nehnuteľnosti k predaju alebo k prenájmu bez súhlasu priamych vlastníkov týchto nehnuteľnosti.

Za účelom korektnosti a serióznosti pri stanovení kúpnej ceny a provízie Reality Komplet s.r.o. za predávanú nehnuteľnosť a za účelom ochrany práv zúčastnených strán realitného obchodu a z dôvodu právnej istoty zúčastnených strán, uzatvára realitná kancelária vždy pred uskutočnením realitného obchodu so svojimi klientmi písomnú zmluvu, aby vzhľadom na serióznosť a v súlade oboch vzájomných práv a povinností súvisiacich s realitným obchodom nebolo žiadnych pochybností.

Pri sprostredkovaní prenájmu nehnuteľností Reality Komplet s.r.o. vždy rešpektuje vzájomnú dohodu s majiteľom nehnuteľnosti o splatení provízie realitnej kancelárie.

Reality Komplet s.r.o. zastupuje vždy záujmy všetkých svojich klientov a rovnako spravodlivo sa správa ku všetkým účastníkom realitného obchodu.

Reality Komplet s.r.o. nikdy nezneužíva svoje postavenia v neprospech klienta.

Reality Komplet s.r.o. pri prezentácií svojich ponúkaných nehnuteľnosti nikdy nezavádza svojich klientov, informácie o nehnuteľnostiach uvádza pravdivé a úplné.

Reality Komplet s.r.o. vždy uvádza ceny aj s províziou realitnej kancelárie a zaväzuje sa vždy uvádzať pravdivé údaje o cene ponúkaných nehnuteľností.

Reality Komplet s.r.o. prijíma od záujemcov o kúpu – prenájom nehnuteľnosti rezervačné zálohy na svoj firemný účet a nikdy až do skončenia realitného obchodu nepoužije peniaze svojich klientov pre potreby realitnej kancelárie.

Reality Komplet s.r.o. preberá od svojich klientov len peniaze za rezervovanie nehnuteľnosti, alebo sprostredkovanie prenájmu. Zvyšné peniaze si kupujúci a predávajúci vzájomne prevedú z účtu na účet alebo v hotovosti. Žiaden z maklérov Reality Komplet s.r.o. nesmie prevziať peniaze za predaj nehnuteľnosti na žiadny účet ani v hotovosti.

Reality Komplet s.r.o. a jej makléri a zamestnanci, sa zaväzujú pri vykonávaní realitnej činnosti zachovávať zodpovedajúcu diskrétnosť. Musia rešpektovať profesionálne tajomstvo, nesmú prezradiť žiadnu dôvernú informáciu, ktorú získali od svojich klientov v minulých, v súčasných, alebo možných obchodoch. V žiadnom prípade nesmú používať takúto informáciu voči tretím osobám bez ich výslovného splnomocnenia.

Reality Komplet s.r.o. a zamestnanci realitnej kancelárie pri komunikácii s klientmi vystupujú vždy slušne a zachovávajú si jasné vzťahy. Nesmú sa znížiť k zakrývaniu svojej identity a nesmú sa prezentovať ako súkromná osoba.

Reality Komplet s.r.o. a zamestnanci realitnej kancelárie sa zaväzujú starostlivo nakladať s dokladmi, ktoré im boli zverené, chránia ich pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením a urobia všetky potrebné opatrenia na ich ochranu pred nepovolanými osobami.

V konaní pred úradmi sú makléri a zamestnanci Reality Komplet s.r.o. povinní zachovávať slušnosť, korektnosť a svojím vystupovaním pred úradmi prispievať k dôstojnosti a vážnosti úkonov, ktorých sa zúčastňujú.

Reality Komplet s.r.o. nesmú bez súhlasu klienta zverejniť či poskytnúť akékoľvek osobné dôverné a bežne nedostupné informácie o svojich klientoch tretej osobe.

Reality Komplet s.r.o. priebežne školí svojich realitných maklérov a zamestnancov svojim firemným školiacim programom tak, aby bola neustále zvyšovaná ich odborná kvalifikácia pri sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti.

Reklamačný poriadok v prípade nespokojnosti s našími službami na tejto stránke

Obrázkové menu

Vypracovanie zmlúv

Predávate / kupujete nehnuteľnosť a chýba Vám už len zmluva?  Nelámte si zbytočne hlavu nad zmluvami! Na internete je možné nájsť mnoho vzorov, no nie vždy je to tá správna voľba. Často tam nájdete zmluvy, ktoré su nekompletné, jednostranné, na základe čoho Vám príslušný okresný úrad - katastrálny odbor, konanie pre takéto zmluvy pozastaví a Vy strácate drahocenný čas a peniaze. Nechajte si vypracovať zmluvy u nás, ktoré sú overené nie len naším právnym poradcom, ale aj samotnou praxou. U nás vypracujeme akúkoľvek zmluvu či kúpno predajnú, darovaciu, zmluvu o zriadení vecného bremena, alebo návrh na vklad vlastníckeho správa a iné v čo najkratšom čase za výhodný poplatok.  
viac

Realitná činnosť

Reality Komplet Vám zabezpečí všetky služby spojené s predajom kúpou alebo prenájmom nehnuteľností. Klientom poskytujeme kompletný realitný servis od stanovenia optimálnej ceny konzultované znalcom nehnuteľností, účinnej inzercie, obhliadok až po vypracovanie zmlúv a zabezpečenia všetkých potrebných dokladov k prevodu nehnuteľnosti. Individuálny prístup, seriózne jednanie a certifikovaní makléri sú pre Vás zárukou, že obchod prebehne hladko a bez zbytočných problémov.  
viac

Znalecký posudok

Vypracujeme Vám: SÚDNO-ZNALECKÉ POSUDKY A ODHAD HODNOTY NEHNTUTEĽNOSTI na Byty Rodinné domy Rekreačné zariadenia Zahradkárske chaty Garáže Nebytové priestory Pozemky Haly, Výrobné priestory Príslušenstvo budov Účel ohodnocovania: pre banky pri ručení nehnuteľnosťou za poskytovaný úver Dedičské konanie Vysporiadanie bezpodielového vlastníctva Určenie ceny pre súkromné účely Zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností Prevod nehnuteľnosti Iné Ing. Ľudovít Jurík je zapísaný v zozname znalcov pod evidenčným číslom 911457 pre odbor stavebníctvo a odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností 
viac

Ponuka práce

Buduj svoju kariéru s nami... Chceš byť pánom svojho času?  Baví ťa obchod a orientuješ sa v realitách?  Si komunikatívny a máš rád spoločnosť?  Ak si odpovedal ÁNO patríš k nám! 
viac